Икономика

До 30 юни ще е готов планът за въвеждане на еврото

Специално създаден координационен съвет ще се заеме с подготовката на България за членство в еврозоната. Това става ясно от проект на Постановление на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане.
В него е записано, че „с  оглед на ключовата  роля  на  Българската  народна  банка (БНБ  )в  процеса  на подготовка за членство в еврозоната, промените предвиждат управителят й да заеме поста на съпредседател на Координационния съвет, заедно с министъра на финансите, като последният остава национален координатор на подготовката на страната ни за членство в еврозоната“.
Предвидено е също съветът да се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност, създаден съгласно глава десета от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с дейностите  по  подготовка  за  приемане  на еврото,  насочени  към  усъвършенстване  и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

Предложеният проект на акт предвижда също председателите на работните групи, които експертно подпомагат съвета, да станат негови членове, като така получат глас при вземането на решения.  Променят се и функциите и ръководството  на работните  групи, отговорни  за  координацията  и  осъществяването на подготовката за еврозоната, най-вече в областта на банковия финансов сектор.
Предложено е в срок до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, с индикативна дата за членство в еврозоната от 1 януари 2024.

С приемането на Националния план ще започне същинската практическа подготовка на страната ни за приемане на еврото, която подготовка според опита на последно присъединилите се към еврозоната държави отнема приблизително три години, пише в доклада на министъра на финансите Кирил Ананиев към проекта.
В този смисъл, с оглед реализиране на целта България да стане член на еврозоната от 1 януари 2024 г., е необходимо подготовката й за еврозоната да започне възможно най-скоро, допълва той.