Здравеопазване

До 23 ч. всеки вторник в МОБАЛ отварят „зелен коридор“ за ваксинация на работещите търновци

Имунизационният процес в област Велико Търново продължава с ваксинаци срещу COVID-19 в разкритите имунизационни кабинети в лечебни заведения и в РЗИ – Велико Търново, в практиките на общопрактикуващите лекари, както и на записаните чрез електронния портал за регистрация на ваксинация срещу COVID-19 лица.

В периода от днес до 28 май 2021 г. ще работят и „зелени коридори“, в които приоритетно ще се ваксинират лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания (подробна информация е публикувана на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново в рубриката „Актуално“).

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с цел оптимизиране на възможността за ваксиниране на работещи лица, от тази седмица, всеки вторник, имунизационният кабинет в „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – гр. Велико Търново, ул. Ниш №1, етаж II, приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение ще работи с удължено работно време – от 18:00 ч. до 23:00 ч.