Икономика

До 20.01.2021 ще се кандидатства по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Срокът за подаване на проектни предложения по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки “ е удължен и компаниите ще могат да кандидатстват до 20.01.2021 г. По-късно днес в портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/eservices.html ще стартира новата електронна услуга. Подробна информация за реда и условията на кандидатстване ще бъде обявена в интернет страниците на Националната агенция за приходите и ОПИК.