Политика

До 17 септември гражданите могат да подават искания за гласуване по настоящ адрес

Съгласно чл.36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 17.09.2022 г. Разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ИК предвижда избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 19.09.2022 г., за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS – изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон – безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). След набиране и предоставяне на ЕГН, оператор уведомява за номера и адреса на секцията.

Информираме Ви, че на официалната страница на ЦИК е публикувано Решение № 1328-НС/25.08.2022 г., относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.