Икономика

До края на септември можем да коригираме годишните си декларации в НАП

До 30 септември гражданите и фирмите могат да подадат коригиращи декларации, с което да променят данните, посочени в годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица или за облагане с корпоративен данък /за фирмите/, напомнят от НАП В. Търново.

При установяване на грешки във вече подадени годишни данъчни декларации за предходната 2019 година по чл. 50 от ЗДДФЛ /Закона за доходите на физическите лица/ и по чл. 92 от ЗКПО /Закон за корпоративното подоходно облагане/ граждани и фирми могат да подадат еднократно коригираща декларация в Агенцията, като най-лесно и бързо това може да стане по електронен път – с ПИК /Персонален идентификационен код/ за физическите лица и с електронен подпис за юридическите лица.

В законовите срокове за подаване на годишни данъчни декларации в НАП В. Търново са приети общо 16830 декларации за получени доходи, като 8536 от формулярите са подадени онлайн с ПИК.

За дължими корпоративни данъци бяха подадени 9448 , всички по електронен път.

Допълнителна информация за плащанията през електронните услуги на приходната агенция можете да видите в сайта или да получите от Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700.