Култура

Доц. Рабовянов, археолог: На Трапезица се откриват погребални практики, които съществуват и днес

Разкопките в Южния сектор на Трапезица продължават от 2008-а до наши дни. През 2019-а проучванията започнаха със забавяне от 17 септември и ще продължат до края на октомври. В този район работи екипа на доц. Деян Рабовянов. Те проучват Църква №22, прилежащия ѝ некропол и градоустройството.

Църква №22 бе разкрита през 2017-а и проучена през миналия археологически сезон. Фокус на работата през 2019-а е некрополът ѝ. „При изследването му се откриват погребални традиции, които се прилагат и в наши дни“, обясни доц. Рабовянов. Една от тях е тенденцията за многократна използваемост на гробовете. При погребването на покойник във вече съществуващ гроб тленните останки на предишния са се запазвали. Преизползването се е практикувало при членове на едно семейство, които са били погребвани в общ гроб.

Наред с некропола екипът проучва и двете от главните улици на втората по важност цитадела на Столично Търново. „Доразкрихме нови участъци от улицата с направление Изток-Запад и от тази, която води към вътрешната част на крепостта. Установиха се няколко нива на настилки с подновяване, повдигане на нивото и промяна на архитектурата. Това свидетелства за дълготрайно използване на комуникационните линии“, допълни доц. Рабовянов.

Тази година са открити над 200 находки, от които 150 са само монетите.  Намерени са множество керамични съдове и закопчалки от книги, които отразяват  културата на населението на крепостта.

Диана Колева