Икономика Политика

Доц. Милен Михов: С текстове в Закона за извънредното положение ще защитим наемателите на държавни и общински имоти

Изготвили сме текстове за освобождаване от наем на наемателите на държавни и общински имоти, които са засегнати от кризата, породена от пандемията от COVID-19, които ще облекчат физически и юридически лица и ще им дадат „глътка въздух“. Инициативата ще бъде обща  – на Обединени патриоти и ГЕРБ. Това коментира народният представител и заместник-председател на ВМРО доц. д-р Милен Михов.

 

По думите му са коментирани и текстове в Закона за извънредното положение, които да задължат финансовите институции да разсрочват задълженията на физически лица, останали без работа или в неплатен отпуск заради пандемията и на фирми, чиято дейност е спряна или ограничена.

 

Законът ще бъде внесен за разглеждане, ако решението на Асоциацията на банките по отношение на такива случаи не е адекватно на ситуацията, посочва още Михов.

 

Изготвените от експерти от ВМРО промени касаят нормата на чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Предложението е той да добие следния вид:

Чл. 6б. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)

(1) По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.