Култура

Доц. Искра Мандова издаде втора част на книгата „Културата на китайската епоха „Тан”

Втора част на монографията „Културата на китайската епоха Тан” – непознатата екзотика”, издаде доц. Искра Мандова, преподавател по средновековна китайска култура в катера „Класически и източни езици и култури” във Филологическия университет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Книгата е продължение на първата част, носеща същото заглавие, издадена през 2014 година. Тя е резултат на близо двугодишен престой в Китай, през който авторката посещава голяма част от споменатите в изданието обекти.

За изследванията в  „Културата на китайската епоха Тан – непознатата екзотика”, доц. Мандова е използвала ресурсите на местните библиотеки, за да илюстрира изследването си със собствен снимков материал. 80 са илюстрациите, включени в монографията, голяма част от тях са дело на авторката. Използван е широкообхватен, интердисциплинарен подход, със съчетаването на писмени извори и материални източници на информация. „Владетелите, управлявали Китай в продължение на три века, са наситени с изключително много постижения във всички области. Това е разцветът на пътя на коприната, когато международните контакти между Китай и Запада стават изключително интензивни. Това е период, в който Китай поддържа отношения с Византийската империя. И трите ми книги на тази тематика са базирани на изворов материал, който съм изследвала в продължение на 15 години – превеждала съм в оригинал от стара и нова история на династията Тан”, акцентира доц. Мандова. За изследването си авторката е използвала и нумизматичен материал – монети, намерени на територията на Китай. „Надявам се тази част на книгата да не бъде последна. Надявам се да имам още възможности да ползвам библиотечните фондове на Китай, за да продължа работата си в тази насока, защото тези три века трудно могат да бъдат събрани само в две книги”, посочи Искра Мандова.

Книгата на авторката е първо по рода си монографично изследване в България, което се спира освен на политическата история на династията Тан, а и на редица културни процеси и феномени през тази епоха – танската литература и изкуство, културата на хранене, Дунхуанската съкровищница, ранносредновековната архитектура и др.

Изданието бе представено в рамките на Петата научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай  и страните от Централна и Източна Европа”, чийто домакин бе Институт „Конфуций” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.