Образование Община

Дофинансират с 58 000 лв. Хуманитарната гимназия в Търново

Дофинансиране от 58 000 лв., нужни за последните два месеца на 2019 г., иска от община Велико Търново директорът на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. Предложението ще бъде подложено на гласуване от Общинския съвет на 4 декември.

През настоящата учебна година в школото учат 70 деца, разпределени в 6 паралелки. 19 от учениците изучават хуманитарен профил, останалите са в паралелки по професиите „Лаборант“ и „Изпълнител на термални процедури“.

През миналата 2018/2019 г. учениците в Хуманитарна гимназия са били 42, разпределени в 5 паралелки.