Образование

Допълнителен прием за курсанти обяви НВУ

Допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти обяви НВУ „Васил Левски” за учебната 2019/2020 година. Приемът е за специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” по специализации : Полева артилерия; Противовъздушна отбрана на войските; Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси; Артилерийско инструментално разузнаване; Зенитно-ракетни войски; Радиотехнически войски; Летец пилот.

Документи за участие в конкурса се подават от 19-ти август до 13-ти септември. Конкурсните изпити, тестове и прегледи ще се проведат в периода 16 – 27 септември.

Положителните резултати на кандидатите, явили се на първия конкурс (февруари – юни 2019 г.) и издържали общообразователния тест, изпита за физическата годност, получили на медицинския преглед „годен за обучение във ВВУ” и положителна оценка на психологичната пригодност, както и явилите се на писмения тест по английски, френски или немски език, се признават при кандидатстването.

Кандидатите за курсанти могат да подават документи за всички специализации, по които е обявен прием по реда на предпочитанието.

НВУ „В. Левски” признава оценката от държавните зрелостни изпити по английски, френски или немски език за оценка „издържал” на теста по английски, френски или немски език. Вузът признава и оценката от дипломата за средно образование по официалния за страната език за оценка от дипломата за средно образование по български език и литература за кандидати завършили средно образование в чужбина.

Класирането на кандидатите ще бъде обявено на информационната страница на интернет сайта на Университета до 17.00 ч. на 30.09.2019 г.