Социални дейности

Домът за възрастни ограничи социалния живот на потребителите си

127 възрастни хора чакат за настаняване в дома за възрастни „Венета Ботева” във Велико Търново. Капацитетът от 134 потребители е пълен. В момента със заповед на Агенцията за социално подпомагане е преустановен прием в услугите от резидентен тип, сподели управителят Зорица Радловска. В институцията са забранени посещенията, възрастните хора не излизат навън, защото всички са над 60-годишни и са в рисковата за заразяване с коронавирус група. Социалните работници извършват плащане на сметките им, ако има такива, водят нуждаещите се на лекар. Храна се сервира по стаите, за да се избегнат струпванията на много хора в столовата.

„ Кандидатстваме с проект за цялостна подмяна на обзавеждането в дома на възрастни „Венета Ботева”. Идеята е да се закупят нови гардероби, скринове, маси. С дарение сменихме леглата. Целта ни е възрастните хора да живеят в близка до домашната среда и да се чувстват комфортно,” коментира още Зорица Радловска.