Конфликти Образование

Домашното насилие изследват по проект представители на сдружение „Екатерина Каравелова“ и преподаватели във ВТУ

Домашното насилие и насилието, основано на пола, изследват по проект представители на женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистра  и преподаватели от Великотърновския университет. Точното наименование на проекта е „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики“. Той ще се реализира в периода 2021-2024 година с бюджет от 85 162 евро, предоставени по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В края на тази година се очаква участниците да излязат с монография, която проследява историята на българското семейство от създаването на българската държава през 681 г. до наши дни. През 2022 г. ще бъде направено национално представително проучване на нагласите на българите към насилието, като за анкетьори ще бъдат привлечени студенти, а във Великотърновския университет ще се въведе цикъл от лекции на тема „Психология на българското семейство“.

„След като бъдат опознати особеностите на българското семейство, българския  характер и причините за това домашното насилие и насилието, позовано на пола, да възникват тук – планираме поне три срещи с български политици и една среща с Европейския парламент, за да бъдат предложени адекватни законодателни мерки, подходи на превенция и интервенция, които да обхванат образователни институции, социални услуги и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за да може да бъде посрещнато по подходящ начин и да бъде повлияно конкретно върху проблема“, обясни д-р Манол Манолов от ВТУ.

Проф. Велислава Чавдарова, проф. Даниела Тасевска, проф. Красимира Петрова, главните асистенти  Петя Трифонова,  Иван Стоянов,  Иван Иванов и Златинка Георгиева и докторант Кремена Миланова от ВТУ са включени в проекта.

Програмен координатор на проекта е Галя Иванова. Тя е юрист, представител на женско сдружение „Екатерина Каравелова“ .