Съд

Домашен насилник, причинил два пъти телесни повреди на жена, жали условна присъда

По въззивно дело за домашно насилие ще заседава идната седмица Окръжен съд – Велико Търново.

С присъда по НОХД № 917/2021 г. Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Красимир Г. С. за виновен в това, че в периода 02.05.2021 год. – 16.05.2021 год. в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд – гр. Велико Търново, с която се задължава да се въздържа от извършване на домашно насилие над М. М. Я. Първоинстанционният съд го е осъдил на една година лишаване от свобода, като е отложил изпълнението на наложеното на Красимир Г. С. наказание за срок от три години.

Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Красимир Г. С за виновен в това, че в на същите дати и на същото място, с две деяния, в условията на домашно насилие, причинил на М. М. Я. леки телесни повреди. Първоинстанционният съд го е осъдил на девет месеца лишаване от свобода, като  е отложил изпълнението на така наложеното на Красимир Г. С. наказание лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК Районен съд – Велико Търново е определил на подсъдимия Красимир Г. С. да изтърпи едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените му, а именно една година лишаване от свобода, изпълнението на което е отложил за срок от три години.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на въззивна жалби от подсъдимия.