Образование

Документална изложба за 60-годишнината на проф. Дерменджиев в Националния музей на образованието

Фотодокументална изложба, посветена на 60-годишния юбилей на проф. Атанас Дерменджиев, се откри в Националния музей на образованието в Габрово. Проф. Дерменджиев е ръководител на катедра „География” при Историческия факултет на Великотърновския университет. Той е доктор на науките, професор по социално-икономическа география, доктор по география, действителен член (академик) на Международната академия на науките по екология и безопасност, специалист по регионална, политическа и културна география. Автор е на над 230 научни публикации, в т. ч. 6 монографии, 15 книги, 14 учебника, 10 учебни помагала и др., отпечатани в България, Румъния, Русия, Украйна, Сърбия, Турция, Португалия, Франция, Северна Македония.

Експозицията включва 21 табла, обединени от темата „Пътища в географията – просеки и просветления”. Те проследяват професионалния и личен път на професора, подредени хронологично и тематично – семейното начало, научните и художествено-творческите пътеки и просеки, участията в международни и национални конференции и научни форуми, академичното развитие и израстване като зам.-ректор и ръководител на катедра „География”, учебния процес и студентите, академичния живот и научните дискусии в Катедрата, теренните практики и обучения на студенти и докторанти, научните и географски хоризонти по програма Еразъм и др. емблематични събития.

Всички гости на изложбата се докоснаха до първия учебник на проф. д. н. А. Дерменджиев и до най-новата книга – Биобиблиография на Атанас Дерменджиев „Пътища в географията – просеки и просветления” с автори С. Дерменджиева, Т. Драганова, П. Йорданова и М. Дойков. Авторите определят биобиблиографията „като географската духовно-академична съкровищница, от която всички ние черпим великото и константно „пиво и храна” на познанието. Потенциалът на географската истинност на всяка страница разкриват нестандартните идеи и размисли, научните търсения и открития за географски обекти и пространства. Аргументите са много, но един е безспорен – географската гравитация е за цял живот и е фактор за баланса в природата и социума, ясно присъстващи в научното творчество на проф. д.н. А. Дерменджиев.”

Откриването бе уважено от зам.- ректора по учебната дейност на ВТУ – доц. д-р Димитър Симеонов и преподавател в Катедра „География”. На събитието присъстваха семейството на професора – съпругата му проф. д-р Стела Дерменджиева, неговите деца, преподаватели от катедра „География” при ВТУ, учители по география, експерти на РУО Велико Търново, студенти на проф. д. н. А. Дерменджиев, докторанти и граждани.

Изложбата бе подредена по идея на гл. ас. д-р Петя Йорданова, откри я директорът на Музея Любка Тинчева.