Култура

Документална изложба „Българската Независимост“ гостува за втори път във Велико Търново

Документална изложба „Българската Независимост“ гостува за втори път във Велико Търново, който е признат за исторически и културен център на България. Изложбата е продукт от проект, с които Държавна агенция „Архиви“ участва в отбелязването на 100-годишнината от обявяването на Независимостта. Експонирана е на постери, което позволява тя да бъде видяна в много български градове, както и в чужбина. Досега е представена в София, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Габрово, Ловеч, Разград, Силистра, Добрич, Видин, Враца, Бургас и др. градове в страната. Гостува и в Скопие, Виена и Москва.  В периода 21 – 28 септември 2023 г., документалната изложба „Българската независимост“ е отново във Велико Търново по повод 115 г. от обявяването на Независимостта и очаква своите нови посетители. Представена е в Регионална библиотека „П.Р.Славейков“ от Държавен архив – Велико Търново.

Експозицията представя 225 документи и снимки, съхранявани в Централния държавен архив, Софийския държавен архив, Държавния военно-исторически архив, държавните архиви във Велико Търново, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Монтана, Бургас, Търговище, Видин и др. Датирани в стар и нов стил, подредени в хронологичен ред, документите проследяват най-важните моменти от сложните ходове на българското правителство и дипломация в условията на Балканската криза (1908–1909 г.) по обявяването и признаването на Българската независимост.  Те са тематично обособени и проследяват първите идеи и опити за провъзгласяване на независимост в края на ХІХ век, отбелязват сформирането на правителството на Александър Малинов и акцентите от управленската програма на Демократическата партия, както и подготовката на Търновския акт с всички последвали събития – отзвукът на Младотурската революция, стачката на служителите на Компанията на Източните железници и др. Безспорно място в експозицията заема Манифестът на цар Фердинанд І за провъзгласяване на Независимостта, съхраняван в Централния държавен архив. Проследяват се тържествата в цялата страна след 22 септември 1908 г. и утвърждаването на акта в Народното събрание. Важно място заемат множеството телеграми, рапорти и други документи от български дипломатически агенти за отзвука на събитието сред Великите сили и в съседните балкански държави. Включени са писма и телеграми, отнасящи се до външната политика на страната ни, за преговорите с Османската империя, уреждането на финансовите компенсации и др. Представени са телеграми и за водените преговори в Цариград през 1909 г., както и за подписването на Българо-турския протокол, с който Османската империя признава Независимостта на България. Паралелно с оригиналните документи, в изложбата са включени и текстове от спомени на съвременици и преки участници в събитията.

 

Боряна Маринова

Началник на Държавен архив-Велико Търново