Образование

Докторската програма по етнология във ВТУ с нова акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация е дала висока оценка на докторската програма по Етнология, която ВТУ предлага. Това се похвали проф. Маргарита Карамихова, преподавател  в катедра „Нова и най-нова история на България” към Историческия факултет на висшето училище. „Новината е прекрасна! С идеята да бъде нивото продължение от следващата генерация. Затова даваме максимума на своите студенти, да сме оставили хабилитирани колеги, които са сериозна школа в съвременната българска етнология”, посочи още тя.

Докторанти през годините са изследвали широка палитра от теми като социализма, миграцията, брака, крайдунавските градове и др.

„Като отделна специалност „етнология” във ВТУ има от началото на това хилядолетия. Преди пет години е акредитирана докторската програма за втори път. Това е третата акредитация. Изключително високата оценка получихме. Много висока оценка за стандартите на всеки български университет, което нас ни зарадва много. Българска етнология е сформирана от покойния доц. Николай Колев. Когато спечелих конкурса за преподавател през 2011 година, във ВТУ имаше устойчиво изградена школа. Докторантски степени имаше защитени . С проф. Мария Иванова продължаваме да я  развиваме програмата, която няма тясно поле на знание. Имаме късмет да имаме запалени млади хора, а и хора на средна възраст, които да развиват своите умения и да изследват определени проблеми. А именно – емиграцията от Великобритания към България и конкретно към великотърновско; казармата през социализма; как се променя женската красота по времето на социализма. И още – как се променят бракът, семейството, родствените връзки в китайската емиграция; крайдунавските градове или детството през постсоциализма; емиграция в съвременния живот на ромите, както и свещените извори в съвременността. Всички докторанти се реализират успешно в различните области, с които се занимават. Един от тях дори чете лекции при нас”, разказа за Общинското радио проф. Маргарита Карамихова.

Наред с докторантите и със студенти, членове на Фейсбук групата „Старопрестолни етнолози”, съществуваща от 7 години, проф. Карамихова дискутира, обсъжда и популяризира други и различни теми.

снимка – личен архив проф. Маргарита Карамихова

Кремена Крумова – Попова