Социални дейности

Доброволчеството – мисия възможна с Младежка банка

Близо 20 организирани мероприятия за две години. Много доброволци и верни приятели. Такава е равносметката на Ваня Димитрова, ментор в Младежка банка – Велико Търново и преподавател във ВТУ. Много са реализираните идеи – състезание по стрийт фитнес, турнир по волейбол, футбол на малки врати, зумба парти, проект към фондация, насочен срещу намаляване на агресията в училище, превенция от диабет, обучение на деца да танцуват, концерт, почистване на еко пътека и редица други.

Своеобразният младежки проект, който се управлява от Академика 245 /две четири пет/ и се финансира от Работилница за граждански инициативи, успешно провежда редица благотворителни инициативи и набира средства. Респективно се обявява конкурс и се финансират и други младежки идеи.

„Така че, всичко се реинвестира в града. А ние работим по проекта доброволно”, казва с усмивка Ваня.

Приоритет в проектите са младежки дейности, зелени идеи, подпомагане на деца в риск, здравеопазване.

„Подкрепяме каузи, които ни докосват и които имат смисъл да се случват в града. Правим различни инициативи, искаме да бъде интересно на всеки. А идеята ни чрез доброволчеството е, младежите да развият лидерски качества, да могат да организират събития, да работят в екип, да бъдат лидери, за нас това е добавена стойност. И работодателите търсят това. Младите хора неусетно придобиват умения. Доброволчеството е и моята кауза. Съставът на доброволците в социалната мрежа фейсбук е над 120 души, но активните са около 20 души. Разчитам безрезервно на тях. Верен наш последовател е 80-годишният Ангел Мъглов от Самоводене. Той носи зареждащия дух в себе си. Пример за това е, как човек трябва да живее смислено. Увличам доброволците, а те са основно млади хора, с моя личен  пример. Семейството ми е също доброволец към нас, Младежка банка. Доброволчеството ще навлиза все повече и повече в социалния и обществения живот. Има дори идея то да бъде използвано като стаж при интервю за работа. А и работодателите вече предпочитат да изберат на определена позиция младеж, практикувал доброволчество”, обобщава Ваня Димитрова, ментор на Младежка банка – Велико Търново и преподавател във ВТУ.

Младежката организация си има фейсбук профил, в който е публикуван календар на всички предвидени събития през годината. Който желае, винаги е добре дошъл да участва доброволно в кампаниите и да трупа опит, призовават от Младежка банка.

Кремена Крумова – Попова