Образование Община

Доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора проведоха информационна кампания

Във връзка с отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, Местната комисия за борба с трафика на хора – Велико Търново проведе превантивно-информационна кампания, насочена предимно към ученици и подрастващи. Информационната акция се проведе пред сградата на Община Велико Търново на 19 октомври, като за десета поредна година участници в инициативата са ученици-доброволци към МКБТХ-Велико Търново. В обособен информационен кът всеки от преминаващите граждани имаше възможност да получи материали по темата и балони с послания, посветени на борбата с трафика на хора.

Провеждането на подобно събитие е от особена важност, защото освен че ще повиши информираността и непримиримостта към това престъпление сред младежи и подрастващи, също така и ще ги направи по-социално ангажирани не само към тази, но и към други подобни каузи, свързани с преодоляването и премахването на рискови и негативни явления в нашето съвремие.“ обясни  секретаря на Местната комисия за борба с трафик на хора, г-жа Ваня Ананиева. Не на последно място целим и ангажиране на гражданското общество, властите и институциите при ограничаване на престъплението на местно ниво и заостряне на вниманието върху начините за предпазване и полезните контакти при нужда. Трафикът на хора е световен проблем и престъпен доходоносен бизнес.