Община

Добри добиви от пролетниците

Добри добиви от пролетниците отчитат от Областната дирекция „Земеделие” във Велико Търново. Прибрани са 109 000 тона от засетите 524 000 дка със слънчоглед. Средният добив е 227 килограма от декар. Той е малко по-нисък от предходната стопанска година, когато е бил 273 кг/дка при производство от културата 273 000 тона.

Царевицата е реколтирана почти на 100%. Прибрани са 176 000 тона от засети 305 000 декара. Средният добив е 620 кг/дка, с  50 кг/дка повече от предходната година.

„Добивите от пролетниците тази селскостопанска година са добри за отминалите агрометеорологични условия, но не са най-добрите. Известно влияние при тях има пропадналите площи в Павликенско и Свищовско от падналите градушки”, поясни Пепа Стателова, експерт в местната земеделска служба.

Стопаните сега се подготвят за новата стопанска  2017/18 година. Засети са  408 000 дка с пшеница и 77 000 дка със зимна маслодайна рапица. Терените с ечемик тази година ще са по-малко. Причините са трудната реализация и ниските изкупни цени. Досега са засети 31 000 дка с културата.

Кремена Крумова – Попова