Денят Полиция

Днес тестват системата за предупреждение на населението при бедствия

Днес тестват системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия в областта. Тестовете целят проверка на функционирането на системата, както и населението да придобие представа за начина, по който изглеждат те в мобилните устройства.

При всеки тест в продължение на половин час от 12,00 до 12,30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран безшумен режим.