Любопитно

Днес празнуват Виктор и Виктория

Днес празнуват всички, които носят имената Виктор и Виктория.

От латински „victor“ означава „победител“. Виктор е също така календарен светия. Той бил войник по време на управлението на Марк Аврелий. За да се провери предаността им към страната и управляващите, войните били задължени да предадат в жертва животно на идолите. Виктор бил християнин и отказал, с което бил осъден на мъчения и изпитания. Вярата му му помогнала да премине невредим през всичко, дори победил виден магьосник и го принудил да стане християнин. Присъстващите по това време ослепени войници прогледнали. Виктор бил обезглавен през II век в Дамаск.
Днешният ден се отбелязва и като Международен ден за опазване паметниците на културата, според ЮНЕСКО.

 

От 2007 г. 18 април е Европейски ден за правата на пациентите.