Денят

Днес почитаме св. Мина, Ермоген и Евграф

Мина служел при Максимилян и бил смел воин. Затова императорът го изпратил да усмири вълненията на християните в Александрия. Младежът успял да наложи ред и спокойствие в града, а с лечебните си способности върнал към живот много хора. Така си спечелил уважението на християните. След като отказал да се върне към езичеството, светецът бил измъчван, но Бог изцелявал раните му. Императорът наложил на Мина и Ермоген смъртни наказания. Те били обезглавени пред очите на целия град.