Денят

Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони. С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2021 година е „Влажни зони и води“.

Водата е навсякъде… Нашата „синя” планета изглежда залята от вода. Но само 2,5% от водата е прясна вода, която се съхранява предимно в ледници, снежни шапки или подземни водоносни хоризонти. По-малко от 1% от прясната вода е използваема, 0,3% е в реките и езерата. Това е цялата прясна вода, която имаме, а влажните зони осигуряват по-голяма част от нея.

Светът е в нарастваща водна криза, която заплашва хората и планетата. Използваме повече вода, отколкото природата може да възстанови, унищожаваме екосистемите, от които водата и целият ни живот зависят най-много – влажните зони.

За повече информация, презентация по темата и други материали може да посетите страницата на МОСВ (https://www.moew.government.bg/bg/dnes-otbelyazvame-svetovniya-den-na-vlajnite-zoni-10368/ ) или интернет страницата на Рамсарската конвенция – http://www.ramsar.org, ниво World Wetlands Day.