Денят

Днес е Световният ден на биоразнообразието

За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature).

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ – Time for Nature.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!

Един милион растителни и животински видове са изложени на риск от изчезване, основно поради човешки дейности. През 2020 г. темата Биоразнообразие цели да се обърне спешно внимание на този екзистенциален въпрос. Последните събития – горските пожари в Бразилия, САЩ и Австралия, нападения на скакалци в Източна Африка, а сега и пандемията – показват взаимозависимостта на хората с природата, която ни изпраща съобщение. Световният ден на околната среда алармира за необходимостта от спешни действия за защита на биоразнообразието.

Биоразнообразието описва многообразието на живота на Земята. То обхваща 8-те милиона вида на планетата – от растения и животни до гъби и бактерии, екосистемите, които ги приютяват и генетичното разнообразие сред тях. Биоразнообразието може да се разглежда като сложна мрежа, в която всички части са взаимозависими. Когато един компонент бъде променен или премахнат, цялата система е засегната и това може да доведе до положителни или отрицателни последици.

Появата на COVID-19 даде да се разбере, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме животоподдържащи системи. Чрез нарушаването на деликатния баланс на природата – обезлесяване, посегателство върху дивата природа, засилено земеделие, намаляване на генетичното разнообразие в популациите на животните, причиняване на климатични промени и екстремни метеорологични събития – ние създадохме идеални условия за разпространение на вируси между животинската и човешката популация. Колкото по-богата на биоразнообразие е една екосистема, толкова по-трудно е един патоген да се разпространява бързо или да доминира. Докато загубата на биологично разнообразие предоставя възможност на патогените да преминават между животни и хора. Променихме системата, която естествено би ни защитила, и създадохме условия, които позволяват на определени патогени – включително коронавирусите – да се разпространяват.

Днес се изчислява, че в световен мащаб около един милиард случаи на заболяване и милиони смъртни случаи настъпват всяка година от заболявания, причинени от коронавируси. Около 75 на сто от всички възникващи инфекциозни заболявания при хората са зоонотични, което означава, че те се предават на хората от животни. Природата ни изпраща съобщение.

COVID-19 ни дава възможност едновременно да преразгледаме отношенията си с природата и да възстановим свят, който е по-отговорен към околната среда. Справянето с появата на зоонотични заболявания изисква справяне с първопричината – преди всичко въздействието на човешките дейности. Докато глобалното население наближава 10 милиарда жители, ние трябва да разберем по-добре мрежата на живота и да оценим, че тя функционира като цялостна система. Време е да преосмислим връзката си с природата и да поставим природата в основата на нашето вземане на решения.