Денят Любопитно

Днес е Световен ден на филателията

18 юни е Световен ден на филателията. На този ден през 1926 г. в Париж е основана Международната организация по филателия.

Филателията се занимава с пощенските марки, а хората, които колекционират марки се наричат филателисти. Марките могат да бъдат в серии или единични. Основен проблем с пощенските марки е, че лесно се фалшифицират, но не всеки различава оригинала от фалшификата.

Филателията като колекционерска страст възниква още през 40-те години на XIX век, след въвеждането в употреба на пощенските марки през 1840 година.

Някои автори смятат, че първият филателист се появил още в деня на пускането на първите в света пощенски марки. Известно е, че на 6 май 1840 г. Лондонската адвокатска кантора „Оливерсън, Денби и Леви“ (Oliverson, Denby and Lavie) изпратили в Шотландия писмо с документи, което било облепено с десет неразрязани марки от т.н. „Черно пени“. През 1992 г. на аукцион в Цюрих този плик бил продаден за 690 хиляди франка.

Първите български марки са издадени на 1 май 1879 г. Тогава България все още няма своя валута и те са с номинал във френски сантими.

Първите със стотинков номинал се появяват на 22 април 1881 г. и са известни като „лъвчета”. От „сантимите“ и „лъвчетата“ са останали малко екземпляри и те са търсени от колекционерите, въпреки високите им цени – каталожната им стойност е около 2500 евро за серия.

Най-скъпата българска марка е „Обърнатата конница“. Тя е изработена през 1911 г. в Полиграфическия институт за ценни книжа в Рим. На пощенския знак е изобразен цар Фердинанд със синовете му Борис и Кирил на коне. При отпечатването конниците се появяват с главите надолу. Работниците го забелязват и спират машината. За да не ги обвинят, че са допусали грешка, унищожават отпечатаните дефектни марки. По някава случайност обаче 28 от тях оцеляват. Те попадат у печатаря Иван Пройков, който ги занася на Васил Йорданов – служител в БНБ и марколюбител. След 2 месеца той заминава на частно пътуване до Виена, а след завръщането си купува двуетажна къща на ул. “Иван-Асен II”, в близост до Орлов мост. Оттогава следите на 28-те екзпеляра от „Обърнатата конница“ се губят.

Един от притежателите на марка с „Обърнатата конница“ е председателят на Българското филателно дружество Спас Панчев, който заявява, че реалната й стойност е  около 25 000 евро. Счита се, че  по света има около 20 екземпляра на „Обърнатата конница“, докато у нас са само 5-6.