Здравеопазване

Днес е Световен ден на кръводаряването

Милиони хора дължат живота си на хората, които никога няма да срещнат – хора, които даряват кръв свободно и без никакво възнаграждение. На 14 юни празнуваме тяхното благородство.

Кръводаряването е доброволно предоставяне на определено количество от собствената кръв с цел спасяване на човешко здраве и живот.

Все пак, преобладаващото мнозинство от населението на света нямат достъп до безопасна кръв.

Над 80 милиона банки кръв са дарени всяка година, но само 38 % са събрани в развиващите се страни, където живее 82 % от световното население.

Световният опит показва, че безвъзмездното кръводаряване e източникът на най-безопасна кръв, защото е най-малко вероятно доброволец да предаде потенциално животозастрашаващи инфекции, като вируси на ХИВ и хепатит.

Световният ден на кръводарителя се отбелязва за първи път на 14 юни 2005 г. Датата е рожденият ден на Карл Ландщайнер, носител на Нобелова награда за откритието си на кръвните групи през 1900 г., спасило милиони човешки животи.

Кръвната група съдържа информация за еритроцитите (червените кръвни телца) на даден индивид. Тя зависи от веществата (въглеводороди и белтъци) в клетъчната мембрана.

Три от най-важните белега са A, B и 0 (AB0) и резус-факторът (Rh). Има още 46 познати антигена, повечето от които са доста по-рядко срещани в сравнение с AB0 и Rh.

Преливането на кръв от човек с дадена кръвна група на друг човек с различна кръвна група може да предизвика имунна реакция, която да доведе до хемолитична анемия, бъбречна недостатъчност, шок и смърт.

Интересен факт е, че в световен мащаб най-разпространена е 0+ кръвна група (38%), а най-малко разпространена AB- (1%).

В България обаче, най-разпространена е група А (44%), следвана от 0 (32 %), B (15 %) и AB (8 %).

Причините да дарите кръв са безброй, а вашият жест – безценен!
Все пак ще изброим няколко: спасявате нечий живот; увеличавате защитните сили на организма си; ; прочиствате организма си – стимулира се процеса на обновяване на кръвните клетки; всички кръводарители получават резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.

Съгласно нормативната уредба в България дарената кръв се използва за лечение на пациенти само в пределите на страната (в редки изключения и за тежко пострадали наши сънародници, които са на работа в чужбина, след разрешение на компетентните органи). Минималният срок между две кръводарявания е два месеца.