Денят

Днес е Световен ден на Брайловата азбука

Световният ден на Брайлова азбука ежегодно се празнува на 4 януари, на рождения ден на нейния изобретател Луи Брайл. Денят признава приноса на Луи Брайл в това незрящите хора с увредено зрение да четат и пишат.

Неправителствените организации (НПО) в целия свят използват този ден, за да се създаде представа за предизвикателствата, пред които са изправени хората със зрителни увреждания и за насърчаване на бизнеса и правителствата да създадат икономически и социални възможности за слепи.

 

Брайловата азбука представлява малки правоъгълни блокове, наречени клетки, съдържащи релефни точици в два вертикални реда с по 3 знака на ред. Чрез възможните 63 комбинации от тях се обозначават букви, цифри и други символи.

Азбуката за незрящи носи името на своя създател Луи Брайл, който ослепява в детството си вследствие на инцидент. Той създава азбуката на 15-годишна възраст.

Системата на Брайл е вдъхновена от военна разработка, известна като „нощно писане“, създадена с цел да предостави средство за комуникация на войници в тъмното, без да им се налага да говорят или да използват свещи.
През 2000 г. американска компания проектира система от точки за плочки за подова настилка, наречена „Брайл за крака“, чрез която се изписват предупреждения за незрящи.
Тъй като Брайловото писмо изисква повече пространство при стандартно отпечатване, Библията на Брайл е от 45 тома.
Астероид, открит от НАСА през 1992 г., по-късно е наречен 9969 в чест на Луи Брайл.
Луи Брайл е бил и талантлив органист, който е свирил в църкви из Франция.