Денят

Днес е Международният ден на архивите

Днес е Международният ден на архивите, отбелязан за пръв път през 2008 година. Датата е избрана по инициатива на Международния съвет на архивите, създаден на 9 юни 1948-ма под егидата на ЮНЕСКО.

У нас архивите честват своя празник и на 10 октомври. На тази дата през 1951-ва се поставя началото на централизираното архивно дело в България. Денят се  превръща в професионален празник на архивистите от 1960-та, когато страната ни е приета за член на Международния съвет на архивите.

Във Велико Търново архивът е създаден през април 1952 .От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Търново, а от 1988 г. е в структурата на Община – Велико Търново.