Денят Любопитно

Днес е международен ден на предизвикателството

Денят на предизвикателството е проява от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА и се провежда ежегодно от 1983 г. през месец май в над 100 страни на всички
континенти. В България събитието е част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР – 2020” на Българска асоциация спорт за всички и е посветен на 17 май – Ден на българския спорт и дебютира на 26.05.1993 г. в София. През 1994 г., когато организацията и ръководството на проявата се поема от БАСВ, в него се включват 16 общини на територията на София и над 10 града с над 50 000 участници.

Проявите в Международния ден на предизвикателството нямат състезателен характер и не излъчват победители. Идеята е в този ден за спорт и физическа активност всички, които желаят, да отделят 15 минути от времето си за някакво спортно занимание или физическа дейност.