Денят Образование

Днес е Международен ден на образованието

За поредна година на 24 януари ООН насочва прожекторите към едно от ключовите парченца пъзел в живота и развитието ни – образованието. Един полъх на вятъра, който ни показва пътя на правилните решения и ни предоставя свободата сами да избираме накъде да отлетим.

През 2015 г. ООН приема Програма за устойчиво развитие до 2030 г., която е своеобразен призив за действие за премахване на бедността, защита на планетата и подобряване на живота и перспективите на всички, независимо къде по света се намират те. Програмата е съставена от 17 цели, като  международната общност е категорична, че образованието е от съществено значение за успех при постигането на всички тях. А Цел  №4 е посветена именно на ролята на образованието, като стремежът е „да осигури приобщаващо и справедливо качествено образование и да насърчи възможностите за учене през целия живот за всички“.

Универсалният достъп до образование е еднаквата способност на хората да участват в образователна система. Според Всеобщата декларация на ООН за правата на човека всички хора по света имат право на безплатно образование на начално ниво както за развиване на умения им, така и за да станат по-добри членове на обществото, научавайки се на толерантност и зачитане на свободите на другите.

Образованието дава възможност за социално-икономическа мобилност и е ключ към бягството от бедността. През последното десетилетие е постигнат значителен напредък към увеличаване на достъпа до образование и степента на записване в училищата на всички нива, особено за момичетата.

Независимо от това, 265 милиона деца и юноши по света нямат възможност да пристъпят училищния праг или да завършат образованието си. И ако тези данни не са достатъчно стряскащи, добавяме още малко – 617 милиона деца и юноши не могат да четат и да смятат; по-малко от 40% от момичетата в Субсахарска Африка завършват прогимназиално образование, а около 4 милиона деца и младежи бежанци са извън образователната система.

Според ООН без приобщаващо и справедливо качествено образование и възможности през целия живот за всички, държавите няма да успеят да постигнат равенство между половете и да прекъснат цикъла на бедност, който подлага милиони деца, младежи и възрастни на неистови трудности.