Денят

Днес е Международен ден на момичето

Днес е Международен ден на момичето. Oтбелязва се от 2012 г. съгласно резолюция A/RES/66/170 на Общото събрание на ООН от 19 декември 2011 г. с цел да се привлече вниманието на обществеността към проблемите, свързани с правата на момичетата в света и тяхната защита.

Акцентът на деня през 2018 г. ще бъде върху възможностите за придобиване на необходимата квалификация и умения на момичетата за успешната им реализация на пазара на труда. Според проучване на Инициативата на ООН за образование на момичетата (UNGEI) през следващото десетилетие от близо 1 млрд. млади хора, включително 600 млн. момичета, които ще навлязат на пазара на труда, повече от 90 процента от тях, живеещи в развиващите се страни, ще работят в сивата икономика.

Мотото на деня за 2018 г. е: „Бъди с нея: умели момичета“.