Денят Здравеопазване

Днес е Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

На 26 юни 1988 г. за първи път се отбелязва обявеният от ООН Ден за борба с наркоманията. Датата е приета от Общото събрание на ООН през 1987 г. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Злоупотребата с наркотици може да има много сериозни последици в нашите домове, училища и общности.  Какви са ранните признаци на риск, които могат да са сигнал за злоупотреба с наркотици?

Някои признаци могат да се видят още в ранна детска възраст. Детските черти на личността или темпераментът могат да бъдат индикатор за повишен риск от злоупотреба с наркотици. Необщителните и агресивните деца, например, често проявяват проблемно поведение във взаимодействие с техните семейства, връстници и други, които срещат в социалната си среда.

Училищният неуспех, принадлежност към зависими връстници, също могат да бъдат рискови фактори за злоупотреба с наркотици в юношеството. Проучванията показват, че децата с лошо училищно представяне и неподходящо социално поведение на 7-9-годишна възраст имат по-голяма вероятност да бъдат замесени в злоупотребата с наркотични вещества на 14 или 15-годишна възраст.

Ранната превенция може да предотврати много рискови поведения при юношите.

Фактите за злоупотребата с наркотици и последиците за здравето:

Налице е тежест от вторични рискове, включително нараняване, преждевременна смъртност и злоупотреба с алкохол.

Злоупотребата с наркотици много често води до пътнотранспортни произшествия.

Има пряка връзката между алкохола, наркотиците и престъпността, насилието и рисковото сексуално поведение.

Употребата на хероин и свързаните с това случаи на свръхдоза рязко се увеличават.

Хероинът продължава да бъде най-смъртоностният наркотик.

Опиоидите имат най-висок потенциал за здравни последици.

Канабисът остава най-често използвания наркотик на световно равнище.

Според Световния доклад за наркотиците на службата на ООН по наркотиците и престъпността, броя на зависимите от наркотици за първи път от шест години е 29 милиона! В допълнение, около 12 милиона души си инжектират наркотици, а 14 процента от тях живея с ХИВ. Цялостното въздействие от употребата на наркотици от гледна точка на здравето и последствията продължава да бъде опустошително.