Денят

Днес е Международен ден за борба с множествената склероза

На 25 май се отбелязва Международният ден за борба с множествената склероза. Множествената склероза е тежко хронично заболяване на главния и гръбначния мозък, което поразява сравнително млади хора. Неяснотата по много въпроси за възникването и механизмите на развитие на заболяването, трудностите в диагностиката в ранни стадии, разнообразието от клинични варианти на протичане с бърза инвалидизация, отсъствието на ефективни методи за лечение включили изучаването на множествената склероза в кръга на най-актуалните задачи на съвременната медицина. Освен това множествената склероза е един от най-сложните комплексни и глобални медико-социални проблеми. По данни на европейски и американски организации множествената склероза е най-скъпо струващото (изчислено на базата на един болен в течение на живота) за държавата и частните застрахователни компании хронично неврологично заболяване. Абсолютното лидерство на множествената склероза по този показател е свързано с ранното начало на заболяването, значителната продължителност на живот на пациентите, високата цена на съвременните методи за диагностика и лечение.

При множествената склероза се нарушава целостта на обвивката на нервните влакна в гръбначния и главния мозък. Това става, защото главният компонент в тези обвивки – миелинът, е атакуван и „изяждан” от клетките на собствената имунна система на човека. Намаляването на количеството на миелина води до това, че се влошава придвижването на нервните сигнали и постепенно, но неравномерно се нарушават всички процеси, управлявани от централната нервна система. Например най-забележимият симптом е нарушаването на движението.

Независимо от ясната причина за болестта остава неизвестно какво именно предизвиква разрушаването на обвивките. Причинно-следствена връзка на множествената склероза с някакви други състояния не е открита, съществуват само корелации между различни рискови фактори и честотата на заболяване.

Въпреки значителните постижения на науката в последните години прогресът в лечението на множествената склероза не удовлетворява пациентите. Това стимулира учените да обръщат повече внимание на диетата, начина на живот, вредните навици, които теоретично могат както да влошават, така и да подобряват протичането на множествената склероза.