Денят

Днес е Европейски ден на езиците

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

Основни цели на Европейския ден на езиците: да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство; да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа и да насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст.

Тази година на самия ден и в седмиците преди и след 26 септември се провеждат над 80 прояви на различни
места в Европа, с участието на много езикови и културни институти, сдружения,университети и най-вече училища.По повод 20-тото.издание на Европейския ден на езиците Европейската комисия е
домакин на онлайн конференция на тема „Образованието започва с езика“, която ще се проведе в понеделник, 28 септември. Наред с това се провежда кампанията #DiscoverTranslation („Открий писмения превод“), която цели да подчертае ролята на превода в ежедневието ни.

В продължение на целия месец септември в социалните мрежи тече обединената кампания #EDLangs и #DiscoverTranslation. С помощта на истории, видео клипове и интервюта публикациите разкриват конкретните ползи от писмения превод и повсеместното му присъствие във всички сфери на обществото.
В България Европейският ден на езиците ще протече с поредица от онлайн прояви, които започнаха още на 1 септември с онлайн играта „Открий превода!“, а кулминацията ще представлява поредица от 19 виртуални срещи, организирани от всяка от партниращите организации от 30 септември до 2 октомври, като отново
темата ще бъде свързана с превода.

Съществуват около 225 местни езика в Европа, което е около 3% от световните езици. Повечето европейски езици са от индоевропейски произход. От към края на 18 век, най-разпространеният език в Европа е бил руският, който заменил френския. Броейки само хората, чийто роден език е руският, около 150 милиона говорят руски ежедневно, следван от немския език – ок. 95 млн., турски- ок. 80 млн., английски и френски са с по около 65 милиона говорещи, италиански – 60 милиона,  испански – 40 милиона и т.н. Българският език е говорим от около 7 милиона само в България. Що се отнася до изучаването на езиците, английският е на челно място по брой изучаващи го в Европа, следван от немския, френския, италианския, руския и испанския.