Денят

Днес е Ден на артилерията и ракетните войски

Определен е за професионален празник на ракетните войски и артилерията със заповед на министъра на отбраната от 7 май 1992 г. Свързан е с участието на българската артилерия в решителната атака за превземането на Одринската крепост през Балканската война (1912 -1913).

На този ден започва артилерийската подготовка. За нея се привлечени много артилерийски части, създадени са артилерийски групи, нещо което се прави в хода на Балканската война и е чисто български патент. Артилерийската подготовка продължава повече от 12 часа и свършва своята работа.

Втора Българска армия, подпомагана от две сръбски дивизии на 11 март 1913 г. започва щурм за овладяване на „непревземаемата“ Одринска крепост. Одрин е укрепен от Османската империя под ръководството на германски инженери в навечерието на Балканката война (1912-1013 г.). Отбранителната линия включва три укрепени позиции.

От 11 март 1913 година този ден е приет за професионален празник на българската артилерия. Продължително време след 1944 година българските артилеристи са отбелязвали своя празник заедно със съветските артилеристи – на 18 ноември. Но след 1989 година, през 1993 година се прие 11 март да бъде професионален празник на българската артилерия.