Денят

Днес в Търново се провежда акцията „Жълти стотинки“

Акция „Жълти стотинки“ ще се проведе днес – 12 юни, във Велико Търново. Предаването на жълтите стотинки ще е в бившата сладкарница в квартал „Бузлужда“, ще започне в 10 часа и ще продължи до 19 часа. Акция „Жълти стотинки“ е със столица град Шумен тази година. Събраните средства ще отидат за закупуване на апаратура на детското отделение в местната болница.

За 14 години от стартирането си, акция „Жълти стотинки“ е събрала над 480 000 хиляди лева. Дарилите великотърновци ще получат грамоти.