Община Социални дейности

Дискутират на форум в Търново качеството на социалните услуги у нас

Кръгла маса на тема „Съвременните предизвикателства пред специалистите в социалната сфера” ще се проведе утре (петък) от 10:30 ч. в зала 500 на Областна администрация Велико Търново. Събитието е по инициатива на Областния управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В него ще се включат директори и управители на институции, специалисти работещи в системата за социално подпомагане и закрила на деца и лица от област Велико Търново, преподаватели от ВТУ, неправителствени организации и студенти.
В дискусията ще участва и г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Провеждането  на кръглата маса е във връзка с усъвършенстване на системата за подкрепа и социална закрила на уязвими групи и лица, както и възможностите за повишаване на качеството на човешките ресурси, обезпечаващи социалните услуги и институции.