Община

Дигитална система следи в реално време нивата на Янтра и Белица

Дигитална система ще следи в реално време нивата на реките на Янтра и Белица. Три нивомера със съвременни датчици и оборудвани с GPS-системи ще изпращат данните към контролен център, базиран в общината. Инвестицията е осигурена по общинската инвестиционна програма и е част от мерките за превенция и управление на рисковете от наводнения.

Първият датчик вече е монтиран под моста на улица „Сан Стефано“ в кв. „Чолаковци“. Именно там е една от критичните точки на нивото на р. Янтра. Вторият и третият нивомер ще бъдат поставени в участък от течението на Янтра край с. Пушево и в Килифарево – в коритото на р. Белица.

В процес на разработване е и софтуерно решение, което ще позволи данните за речните нива на Янтра и Белица да бъдат достъпни в сайта на Община Велико Търново. По този начин те ще бъдат публично достъпни във всеки един момент.

Новата система ще оптимизира връзката между всички институции, имащи отношение към превенция и управление на рисковете от наводнения, бедствия и аварии.