Образование

Дигитализират ръкописи и старопечатни издания от фонда на Университетската библиотека на ВТУ

Дигитализират ръкописи и старопечатни издания от фонда на Библиотеката на Великотърновския университет. В онлайн формата ще попаднат 300 издания, сред които богословска, правна и философска литература, преводи, съобщи ръководителят на екипа проф. Красимира Мутафова. Очаква се процесът да приключи през есента, когато тези редки и ценни книжни  тела ще бъдат публикувани на сайта на Университетската библиотека.

Османски ръкописи от 17 век са най-старите, с които разполага библиотечният фонд. В него се съхранява и цялата възрожденска периодика на Българското книжовно дружество, юбилейни сборници, тематични поредици, годишници – общо около 400 хиляди книжни единици, от които близо 49 хиляди са периодични заглавия, поясни проф. Мутафова. „Идеята е  ,първо, това богатство да се запази и ,второ – да се осигури и улесни достъпът на повече изследователи до ценните издания. Предвижда се архивиране и сканиране и на научна литература пряко свързана с образователния процес”, допълни проф. Красимира Мутафова.

Създаването на електронните варианти започна през 2019 г. по проект с разкриването на Информационно-образователен център за дигитализация към Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.