Образование

Дигитализират научна периодика и дарителски колекции от фонда на библиотеката на ВТУ

Ценни издания и лични дарения ще бъдат дигитализирани по проект на Великотърновския университет, озаглавен „Дигитализация на културно и историческо наследство – научна периодика 1878 – 1900 г. и лични дарителски колекции от фонда на Университетска библиотека“.

„Намеренията ни са да продължим започналото през 2019 година дигитално архивиране на нашите редки и ценни старопечатни  и периодични издания до 1878, като го пренасочим към периодиката, излизала между 1878 и 1900 г.“, поясни директорът на Информационно-библиотечния и издателски комплекс  проф. Красимира Мутафова.

Другият акцент на проекта е поставен върху личните дарителски колекции от фонда на Университетската библиотека.

„Насочили сме интереса си към голямото богатство на  филиалните библиотеки към Историческия, Филологическия и  Православния богословски факултет. В цифров вариант ще бъдат преобразувани даренията, направени от Стефан Дичев, Христо Вакарелски, проф. Иван Гълъбов, проф. Пеньо Русев, Йордан Вълчев, от епископ Нестор и покойните вече проф. Тотю Коев и проф. Любен Прашков“, каза проф. Мутафова.

„Дигитализацията на част от богатия библиотечен фонд действително дава много по-големи възможности  на учените, преподавателите, ползвателите на нашите фондове. Предполагам, че ще подпомогне научно-изследователския процес, безспорно  и целите на образованието в рамките на  Университета“, отбеляза проф. Мутафова.

Деканите на Историческия факултет доц. Николай Кънев, на Факултет „Математика и информатика“ доц. Марияна Николова, преподавателите от Филологическия факултет проф. Илияна Павлова и от Православния богословски факултет доц. Павлин Събев, студенти, магистри, служители от всички отдели на библиотеката и от университетското издателство, са включени в екипа, който ще реализира проекта.

5000 лева е бюджетът за цифровизацията на материалите. По думи на проф. Красимира Мутафова той е ограничен, но със средствата се надява да закупят модерни скенери за трите филиални библиотеки.