Здравеопазване

Джипитата искат уеднаквяване на изискванията за възраст при поставяне на имунизациите и реимунизациите

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари излезе със становище относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България. Проектът бе подложен на обществено обсъждане, чийто срок изтича днес.

Джипитата са притеснени относно предложението да отпадне пробата Манту.

 

„Въвеждането на бустер доза при ДТК е добро решение с оглед променената заболяемост от коклюш. Но премахването на третия прием на ваксината срещу пневмококови инфекции при бебета, както и отпадането на пробата Манту и евентуално ваксина БЦЖ при 11 годишните буди у нас сериозни притеснения относно изпълнението на целите за създаване и поддържане в обществото на колективен имунитет, предотвратяване на епидемични взривове, намаляване на общите разходи за здравеопазване, елиминация (прекъсване разпространението на заболяването в отделна страна, територия) или ерадикация (изкореняване на заболяването и неговия причинител в глобален мащаб). По неофициални данни сред децата от 7 до 18 годишна възраст с хиперергична реакция при отчитане на пробата Mantoux са 10%, при които трябва да се уточни подлежащата причина. С отрицателна реакция са 20%, на които трябва да се постави ваксина-БЦЖ. Наскоро отпадна проверката при 17 годишните. Ако добавим към тях и децата на 11 години, остава открит въпросът какъв ще бъде ефектът от съществуващия, но „неустановен“ проблем.Това няма как да не се отрази на епидемиологичната ситуация, но не може да се „види“ веднага.” – се казва в становището на общопрактикуващите лекари. То е адресирано до Министъра на здравеопазването, ресорната комисия в Народното събрание, председателя на Българския лекарски съюз и медиите.

 

Лекарите предлагат да се уеднаквят изискванията за възрастта при поставяне на имунизациите и реимунизациите по национални програми и на задължителните имунизации, защото различните изисквания за възрастта на извършване на имунизациите поражда объркване у лекарите и родителите. Няма медицинско основание (с единични изключения) имунизациите по национални програми да се извършват след навършване на възрастта.