Образование Община

Деца в Арбанаси учиха за опасностите, които крие интернет

Информационна беседа на тема „Безопасен интернет” се проведе в Центъра за работа с деца и младежи село Арбанаси.  Децата дискутираха основни рискови ситуации и опасностите в интернет пространството, които са все повече напоследък, в условията на социална изолация. В края на срещата те изгледаха видео материал по темата. Лектори бяха Ваня Ананиева – секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора, и Христина Станчева – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.