Община Общински съвет

Децата сираци и полусираци от община Велико Търново без такси в яслите и детските градини

Децата сираци и полусираци няма да дължат месечна такса в яслите и детските градини на територията на община Велико Търново. Това решиха на днешното си заседание общинските съветници, а предложението бе направено от Евгени Коев от ВМРО.

Вместо месечна, родителите на малчуганите в община Велико Търново ще  заплащат дневна такса за детска градина и ясла. За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4 годишни деца) в детските градини – дневната такса ще е в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден.

За децата в подготвителна група в детските градини – дневна такса в размер на 1,20 лв. за всеки присъствен ден.

За децата, завършили подготвителна група в детските градини и придобили удостоверение за задължително предучилищно образование, за периода от 01.06. до 01.09., се заплаща дневна такса в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден.

За детски ясли дневната такса ще е в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла. т.2. За яслена група в детска градина цената ще е същата.

Друго важно решение днес беше отпадането на 10-порецнтната отстъпка при заплащане на такса битови отпадъци до 30 април. Местният парламент прие таксата да се заплаща на две равни вноски, съответно до 30 юни и до 31 октомври.

По този начин ще бъдат компенсирани увеличените през последните години разходи за чистота, без да бъде променяна ставката. В основата на ръста на разходите стоят редица фактори – близо трикратно повишение на минималната работна заплата, поскъпване на консумативи и части. Почистването и осигуряването на отличния вид на обновените градски паркове и градска среда, нарастващите разходи за управление на отпадъците и за въвеждането на нови методи и технологии за сепариране и компостиране също са сред факторите за повишаването на издръжката за функция чистота.

По време на сесията бе подчертано, че дейностите по чистота и зимна поддръжка са изключително важни – допълнителното им субсидиране е напълно допустимо и целесъобразно, така както се прави и за детските градини и яслите, и за патронажната грижа, и за други социални дейности.

Преди дневния ред да бъде утвърден, думата бе дадена на Цветомир Енев, бивш шеф на общинския отдел „Местни данъци и такси“. Енев се противопостави на премахването на отстъпката, като един от мотивите беше, че до края на април от нея се възползват над 60% от гражданите. „Не наказвайте коректните данъкоплатни. Още повече, че таксата се изчислява върху абсолютно нечестна база и от това страда най-вече бизнесът.“ – каза Цветомир Енев.

Калоян Янков от „Демократична България“ предложи отстъпката да се намали на 5%, но да не се премахва. В няколко изказвания той обвини общинската администрация и персонално кмета Панов, че възлага обществени поръчки на свои политически приятели и посочи бившият общински съветник Любен Велчев.

Съветниците от групата на БСП за България, АБВ и Движение 21 също се противопоставиха на промяната, а Стоян Витанов обвини Даниел Панов, че досега не е повишил промилите на такса смет и ще го направи драстично през 2022 година.

„Нищо незаконно не сме направили и аз няма да ви оставя да повтаряте тези манипулации през обществеността. Кое беше по-добре – да вдигнем таксата или да премахнем отстъпката? Винаги съм обяснявал, че такса смет ще се повиши бавно и плавно. Трябва да се промени и регламента, защото е от 90-те години и е редно да е за количество изхвърлен отпадък. Не е честно домакинство, в което живее един човек, и такова, в което живеят пет души, да плащат една и съща сума. В Националното сдружение на общините имаме вариант за методика и догодина ще се работи по него. Не нападайте хората от администрацията с дребни лъжи и некомпетентност. Ние никога не сме подвеждали гражданите, няма да ги подведем и сега.“ – каза от трибуната на местния парламент кметът инж. Даниел Панов.

Мария Христова