Денят

Децата от Дома за медико-социални грижи в Дебелец с летни занимания по плуване на открито

Децата със специални нужди при Дневния център към Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец се радват на занимания по плуване и къпане. От началото на седмицата в двора на социалната институция функционира басейн с топла вода. Към момента децата на целодневна грижа в Центъра са 11. Тези на почасова са 39.

Дневният център бе открит на 1 юни 1999 г. През годините той разширява своята дейност и усъвършенства услугите, които предлага. Децата се приемат с направление за ползване на социална услуга, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”.