Образование

Децата от ДГ „Соня“ пътешестваха в миналото за Деня на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, децата от  група „Пчелица“ на Детска градина „Соня” пътешестваха в миналото. Те се докоснаха до бита и традициите на българина чрез игри, пословици и гатанки. Посетиха града на буквите, за да видят и осмислят значението на делото на будителите. На откритата педагогическа ситуация, проведена от главния учител, присъстваха и учители от детската градина.

На нашите 5-годишни деца разяснихме понятието будител с подходящи думи и средства за възрастта. Под формата на игра във физкултурния салон създадохме възможност децата да преминат в различно време. Този времеви еталон е труден за децата. Но ние имаме опит. Показвали сме им с линия и машина на времето, как да се върнем назад в годините и да онагледим на децата минало, настояще и бъдеще. Така показахме кои от будители, кога са живели и творили азбука, пословици, скороговорки.  Посетихме и града на буквите, да научат за значението на звук, дума сричка, изречение”, разказва Стефка Трайкова, главен учител в детска градина „Соня”.

Децата научиха за Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, Левски, Христо Ботев, Стоян Михайловски.

Тези будители са може би най-достъпни за децата в тази възраст. Разбраха какво са правили. Те знаят вече за Кирил и Методий и азбуката. Паисий Хилендарски пък е първият, който да преписва на ръка. Показахме им мастилница, калем, стара пишеща машина, всичко свързано с това, как се е движело просвещението тогава. Правили сме даже опит преди време да пишем върху пясък и брашно и те знаят”, допълва главният учител.

Кремена Крумова – Попова