Денят

Децата без наследствена пенсия ще получат нов вид месечна помощ

Нов вид месечна семейна помощ ще могат да получат всички деца, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител. Това предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, които бяха одобрени на второ четене от парламента. Законопроектът беше подготвен от Министерството на труда и социалната политика и одобрен от Министерския съвет на 1 август.

 

Новата помощ ще се предоставя от 2019 г. и ще се отпуска без доходен критерий. Очакванията са, че с нея ще бъдат подкрепени около  8000 деца.  Размерът й ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. Помощта ще се отпуска за 12 месеца и ще може да се получава заедно с останалите видове семейни помощи, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по Кодекса за социално осигуряване.

 

Новата месечна семейна помощ ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето. Тя ще се получава до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Ако детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й. Предвижда се и възможност за получаване на новата помощ от семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете, когато семейството не получава месечна помощ за отглеждането му съгласно Закона за закрила на детето.