Съд

Десет чуждестранни магистрати посетиха старата столица като гости на Апелативен съд – Велико Търново

Десет чуждестранни магистрати бяха на едноседмично посещение в старата столица като гости на Апелативен съд – Велико Търново по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Съдии и прокурори от Испания, Германия, Италия, Естония, Чехия и Словакия бяха посрещнати на 3 октомври от председателя на Апелативен съд – Велико Търново г-н Янко Янев, който подробно ги запозна с историята, организацията и функциите на съда. Гостите имаха отделни срещи и със съдиите от гражданското и наказателното отделение на ВТАС, като ръководителите на съответните отделения г-жа Христина Даскалова и г-жа Корнелия Колева направиха специални презентации, които да запознаят своите колеги от чужбина с основните положения в гражданския и наказателен процес в Република България. Чуждестранните магистрати проявиха сериозен интерес и задаваха множество въпроси свързани с работата на българските съдии, с натоварването в системата на съдилищата, с кадровата обезпеченост и конкурсните процедури, със системите за електронно правосъдие и др. В деловодството на Апелативен съд – Велико Търново, съдебни служители запознаха магистратите-гости с процеса и правилата за администриране на дела, с единната деловодна програма, със специфичните функции и задължения на отделните служители на съдебната администрация и др.

През следващите дни, посетителите имаха възможност да наблюдават реални съдебни заседания по граждански и търговски дела в Апелативен съд – Велико Търново, както и на първоинстанционно наказателно дело в Окръжен съд – Велико Търново.

От страна на гостите също бе направена презентация. Г-н Кристиян Лил, прокурор от Главната прокуратура в Република Естония представи пред съдии и служители на Апелативен съд – Велико Търново разработваната към настоящия момент нова единна система за администриране на делата в неговата държава.

В рамките на посещението им в Съдебната палата, чуждестранните магистрати бяха приети в две отделни срещи първо от ръководството на Окръжен съд – Велико Търново в лицето на г-жа Теодорина Димитрова – административен ръководител-председател на съда и зам.-председателя на съда Ивелина Солакова, а на следващия ден и от административния ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново г-н Младен Димитров, които ги запознаха с организацията на работа на двете съдилища и отговаряха на разнообразни въпроси от страна на гостите. Г-жа Димитрова им демонстрира как се извършва разпределение на дело на случаен принцип чрез единната деловодна система на съдилищата, а г-н Димитров им показа две от съдебните зали на ВТРС, които са специално адаптирани за съдебни процеси, в които присъстват и се изслушват деца.

Прокурори от Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура също се срещнаха с гостите и направиха презентация, свързана със структурата на съдебната власт и конкретно на Прокуратурата и задоволиха любопитството на своите чуждестранни колеги по отношение на специфични въпроси и проблеми от своята дейност.

Възхищение предизвика в гостите новата сграда на Административен съд – Велико Търново, която те също посетиха в рамките на своята програма в старата столица. Там те бяха посрещнати от г-н Георги Чемширов, административен ръководител-председател на съда и от г-жа Йорданка Матева, зам.-председател на АСВТ. Особен интерес към работата на административните съдии проявиха техните колеги от Испания и Германия, работещи в специализирани съдилища по социално и трудово право в двете страни, които задаваха множество въпроси.

Благодарение на съдействието на Община Велико Търново, по време на престоя си в града, гостите имаха възможност да се запознаят с много от неговите исторически и културни забележителности, сред които крепостта Царевец, църквите „Св. Четиридесет мъченици“ и „Св. св. Петър и Павел“, Музей „Възраждане и учредително събрание“ и съседния музей-затвор, т.нар. „Музей на восъчните фигури“ и др., както и да гледат аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина“.

Във финалната среща от своята програма, посетителите споделиха своите впечатления пред председателя на Апелативен съд – Велико Търново и изразиха желание в бъдеще да бъдат домакини на подобни срещи със своите български колеги. „С видяното и наученото тук, можем да се върнем в нашите страни и да кажем на своите колеги – да, в България има една различна, но добре функционираща съдебна система“, обобщи в заключение г-н Ричард Хеншау, съдия от съда в гр. Хамбург, Германия.

Апелативен съд – Велико Търново е посещаван многократно от чуждестранни магистрати в миналото, но за първи път е домакин по програмата за обмен на ЕМСО.