Образование

Десетокласници от ПЕГ проучиха речната и горската екосистеми

Два екипа десетокласници от ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ приключиха работата си по проучването и описването на речна и горска екосистема в региона. Заданието е свързано с Международния ден на Земята и бе възложено от техния учител по биология Ренета Райкова преди три седмици. Единият екип е проучил речна екосистема, а другият – горска. Извън часовете учениците са посетили местности около Янтра и Росица, Ксилифор и Еленския балкан. Задачата им е била да наблюдават и оценяват по определени критерии живота на това място в двата вида екосистеми и да запишат впечатленията си – видове растения и животни, следи от човешка дейност.

Заданието на учениците приключи днес с поставянето на изработените от тях пана на видно място. В понеделник красивите постери ще посрещнат учениците от IX и XII клас, които започват присъственото си обучение.