Социални дейности

Десетки чакат за домовете за възрастни в Балван и Велико Търново

Нуждата от резидентни социални услуги за възрастни хора продължава да съществува, коментира Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново. В момента за настаняване в дома за стари хора във Велико Търново чакат около 130 души. Тук може да се ремонтират помещения по проект „Красива България” и капацитетът да се увеличи с 6 легла за лежащо болни. За дома за възрастни в Балван чакат 15 души. Възможностите тук са увеличаване на местата с четири, чрез насочване на освободения от Центровете за настаняване от семеен тип финансов ресурс.

Очаква се от началото на следващата година в община Велико Търново 214 души с увреждания и възрастни над 65 години да имат възможност за индивидуална грижа в домашна среда, каза още Росица Димитрова. Тя припомни, че още една възможност за решаване на проблема ще е разкриване на Център за грижи за възрастни в невъзможност да се обслужват с 15 места. За неговото създаване е подготвен проект в свободната част на сградата на ул. „Симеон Велики” 3 във Велико Търново – бивша детска ясла.