Политика

Депутатите от БСП: „Институциите да не се измъкват от контрола върху „Кроношпан“

„Налице е остро обществено недоволство от качеството на въздуха във кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ на Велико Търново. Институциите не бива да се измъкват от функциите си и да продължат с контрола върху „Кроношпан“, когото гражданите смятат за основен замърсител“. Това коментираха народните представители Весела Лечева, Явор Божанков и Валентин Ламбев от БСП. Те отправиха въпрос към министъра на околната среда и водите относно замърсяването на атмосферния въздух в Старата столица.

„Следим темата отдавна. Не сме съгласни с отговора, който не кореспондира с подадената информация от самите жители на двата квартала“, подчертаха депутатите.

Според министъра, тъй като към наднормените нива на фини прахови частици имат принос много сектори – бит, транспорт, промишленост, не може да бъде направен еднозначен извод, че причина за превишенията е един източник. Съгласно Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ, която община Велико Търново е приела, промишлеността има минимален принос от 4,96% в замърсяването на въздуха, обяснява министърът в отговора си. Той посочва, че измерванията на емисиите прах и общ органичен въглерод показват, че се спазват нормите, а при извършени измервания с мобилна автоматична станция не са регистрирани превишения на приложимите норми. В тази връзка няма наложени глоби на фирмата. „Целият отговор звучи, като написан от адвокат на Кроношпан. Няма замърсяване, няма санкции, няма проблем. Ние обаче сме решени да търсим истината до край“, казаха местните депутати от БСП.

„Гражданите не биха повярвали на такъв отговор, защото за тях е очевидна истина, че въздухът във Велико Търново е замърсен. Ние няма да оставим темата със здравето на нашите съграждани. Настояваме всяко едно производство да спазва правилата. Европа и в частност Велико Търново трябва да развива икономика на чистите производства, които имат отговорност към обществеността в градовете, където оперират. Задаваме си въпроса как подобен казус би се развил в западните държави. Ако някой е решил, че българските гори и здравето на българите са за продан – сгрешил е“, казаха още народните представители.